Gizlilik, Kullanım ve Kullanıcı Sözleşmeleri

   

KULLANIM SÖZLEŞMESİ

www.EmlakAsistanim.com alan adında resmi indirme bağlantıları bulunan Emlak Asistanım Programı (Bundan böyle kısaca "Program" olarak anılacaktır) MİLENYUM YAZILIM VE DANIŞMANLIK (Bundan böyle kısaca "MİLENYUM YAZILIM" olarak anılacaktır) tarafından işletilmektedir. Bu programı kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz taktirde "Program"ı kullanmaktan vazgeçiniz. İşbu Kullanım Koşulları kapsamı içerisine Program’da yer alan ve yer alacak olan "MİLENYUM YAZILIM" tarafından yapılan kullanıma, içeriklere, uygulamalara ve kullanıcılara yönelik her türlü beyan da dahil olup, Kullanıcı işbu Kullanım Koşulları'nı kabul etmekle söz konusu beyanları da kabul etmiş sayılacaktır.

"MİLENYUM YAZILIM" Programda, "Kullanıcı" konumunda bulunan emlakçı, müteahhit ve inşaat şirketleri de dahil olmak üzere gerçek ve tüzel kişiler tarafından, gayrımenkul satma, kiralama ve benzeri hizmetlerin ve işlemlerin gerçekleştirilmesi amacına yönelik olarak söz konusu gayrımenkullere ilişkin ilgili ilanlar için "Kullanıcı"lara çeşitli şart ve koşullara tabi ilan listeleme ve görüntüleme seçeneklerinin sunulmasını ve günlük gerçekleştirmiş oldukları manuel işleri dijital ortamda gerçekleştirebilecekleri, Kullanıcı’ları ağ yapısı ile birbirine bağlayarak ilan paylaşımı ile birlikte pazarlama süreçlerini hızlandırabilecekleri bir platform sunulmasını sağlamayı amaçlamaktadır.


1. TANIMLAR

Hizmet/Hizmetler: "Emlak Asistanım Ürünleri" de dahil olmak üzere Kullanıcı’ların işbu Kullanım Koşulları ve Kullanıcı Sözleşmesi içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla "MİLENYUM YAZILIM" tarafından ortaya konulan uygulamalar.

Emlak Asistanım Ürünleri: Sms, Kontör, Web Sitesi ve benzeri ürün şeklinde, Kullanıcı tarafından Program'a girilen ilanların avantajlı olarak pazarlanabilmesi amacıyla özellikleri her ürün için ayrı olarak belirlenen ve "Program’ın ilgili yerlerinde özellik ve ücretleri belirtilen veya "MİLENYUM YAZILIM" yetkilileri tarafından "Kullanıcı"ya özellik ve ücretleri beyan edilen "MİLENYUM YAZILIM" pazarlama hizmetleri.

Kullanıcı/Kullanıcılar: Kullanıcı Sözleşmesi koşulları doğrultusunda "Program"a üye olan ve "Program"da yer alan içerik, uygulama ve "Hizmetler"den yararlanan gerçek ve tüzel kişiler.

Kullanıcı Yönetim Paneli: "Kullanıcı"nın "Program"da yer alan çeşitli uygulamalardan ve "Hizmetler"den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel bilgilerini ve uygulama bazında kendisinden talep eden bilgilerini girdiği,isteği doğrultusunda diğer "Kullanıcı"ları arkadaş olarak ekliyebileceği ve gelen ekleme taleplerini kabul edebileceği, sadece "Kullanıcı" tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen "Kullanıcı"ya özel sayfa.

Emlak Havuzu: "Kullanıcı" ların " Kullanıcı Yönetim Paneli" üzerinden ortak çalışmak istedikleri diğer "Kullanıcı" ları eklediği ve portföy paylaşımında bulundukları platform.


2. Hak ve Yükümlülükler

2.1. "Kullanıcı"; "Program"da yer alan hiçbir bilginin ve içeriğin gayrımenkulun yapısı, değeri, arsa ve tapu bilgileri veya başka bir konuda bir tavsiye, öneri vb. niteliğinde olmadığını, "Program"da yer alan "Emlak Havuzu" da dahil olmak üzere tüm bilgilerin genel bilgi vermek amacıyla yer aldığını kabul ve beyan eder. "Kullanıcı" ayrıca "Program" üzerinden görüntülediği ilanlarla ilgili herhangi bir hukuki işlem veya satın alma süreci başlatmak istemesi halinde, gerekli yasal yükümlülükleri ve yasal prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, söz konusu yükümlülükler ve prosedürlerle ilgili olarak "MİLENYUM YAZILIM"un herhangi bir bilgi ve sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan eder.

2.2. "Kullanıcı", "MİLENYUM YAZILIM"un, "Program"da diğer "Kullanıcı"lar tarafından sağlanan içerikler dahil olmak üzere her türlü ilanın, bilginin, içeriğin ve görselin gerçekliğini, orijinalliğini, güvenliğini, doğruluğunu araştırma, bu içerik ve ilanların internet üzerinden teşhirinin hukuka uygun olup olmadığını tespit etme sorumluluğu bulunmadığını, söz konusu ilan ve içeriklerden ve bunlar sebebiyle ortaya çıkabilecek zararlardan dolayı "MİLENYUM YAZILIM"un, "MİLENYUM YAZILIM" çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmadığını kabul ve beyan eder.

2.3. "Kullanıcı", "Program" içerisinde "MİLENYUM YAZILIM"un kontrolünde olmayan kurumsal üyeliklerinin bulunduğu başka internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere ilan aktarımı yapabileceğini, bu ilan aktarımının gerçekleştiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla ve internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu ilan aktarımı vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "MİLENYUM YAZILIM"un herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder. "MİLENYUM YAZILIM" tarafından verilen ilan aktarım hizmeti herhangi bir bildirime gerek kalmadan durdurulabilir veya sonlandırılabilir. "Kullanıcı", durdurulan veya sonlandırılan ilan aktarımını, hizmet eksikliği olarak nitelendiremeyeceğini kabul ve beyan eder.

2.4. "Kullanıcı", Program" üzerinde diğer "Kullanıcı", ilan ve içeriklerle ilgili, "Program" tarafından ortaya konulan çeşitli uygulamalar aracılığıyla ilan paylaşımı, sohbet ve benzeri yöntemlerle görüş bildirme ve diğer her türlü amaçla "Program"a yüklediği bilgi, içerik ve ilanların doğru ve hukuka uygun olduğunu, karalama, kötüleme, ticari iftira atma, tehdit veya taciz etme gibi hukuka veya ahlaka aykırı hiçbir sonuç doğurmadığını, bu bilgi ve içeriklerin "Program" üzerinde yayınlanmasının veya ilanlarda belirttiği gayrımenkullerinin satışının ve teşhirinin yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmadığını, söz konusu ilan ve içeriklerin ilgili olduğu mal ve ürünlerin internet üzerinde satışa arz edilmesi için yayınlanmasına ilişkin hakkı veya yetkisi olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir.

2.5. "Kullanıcı", "Kullanıcı" statülerinde iken "Site" üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda; işbu Kullanım Koşullarının hükümlerine, "Program"da belirtilen tüm şart ve koşullara ve yürürlükteki mevzuata, ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini, "Program" üzerinden kendisi tarafından yüklenen ilanlarda reklam veren, satıcı, vergi mükellefi veya benzeri sıfatlarla ilgili mevzuatın gerektirdiği önlem ve prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, bu kural ve koşulları anladığını ve kabul ettiğini beyan eder. "Kullanıcı"'nın "Program" dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.

2.6. "MİLENYUM YAZILIM", yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamlardan usulüne uygun olarak talep gelmesi halinde "Kullanıcı"'nın kendisinde bulunan bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşacaktır.

2.7. "MİLENYUM YAZILIM", "Program"ın kullanımını sadece bedelinin ödenmesi şartıyla "Emlak Asistanım Ürünleri"nin "Kullanıcı"lara sunulması, "Kullanıcı"'lara yönelik olarak ve sadece "Program" üzerinde bulunan içeriğin ticari olmayan amaçlarla görüntülenmesi amacıyla sınırlandırmış bulunup, bunun dışında ve özellikle aşağıda belirtilen kapsamda "Program"ın her türlü kullanımına ve "Program" üzerindeki içeriğin bütününün veya bir bölümünün her türlü elde edilmesine, kopyalanmasına, işlenmesine, kullanılmasına ve "Program" üzerindeki içeriğe link verilmesine izin vermemekte ve rıza göstermemektedir.

• "Program"ın yasadışı, hileli veya "Emlak Asistanım Ürünleri" istisna olmak üzere ticari amaçlarla kullanılması;

• "Program"ın "Kullanıcı" veya üçüncü bir kişi tarafından kendisine ya da başka bir kişiye ait veritabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek, değiştirmek amacıyla kullanılması;

• "Program"ın bütününün veya herhangi bir bölümünün bozma, değiştirme, tersine mühendislik yapma amacıyla kullanılması;

• "Program" tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerine makul olmayan veya orantısız derecede büyük yükler getiren ya da söz konusu iletişim veya teknik sistemleri engelleyen ya da bozan bir şekilde "Program" erişim sağlanmaya çalışılması;

• "MİLENYUM YAZILIM"un önceden yazılı iznini alınmaksızın, Progrma üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data minig) veri taraması (data trawling) vb. "screen scraping" yazılımları veya sistemleri kullanılması;

İşbu Kullanım Koşulları ile belirlenen kullanım sınırları dışında "Program"ın ve "Program" üzerindeki içeriğin kullanılması hukuka aykırı olup; "MİLENYUM YAZILIM"un ilgili talep, dava ve takip hakları saklıdır.

2.8. "MİLENYUM YAZILIM", "Kullanıcı" tarafından "Program"a beyan edilen kişisel bilgileri, Ek-2 Gizlilik Politikası ile açıklanan kullanımlar, işbu Kullanım Koşulları ve Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerini ve "Program"ın işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesini ifa ve kendisi tarafından belirlenen istatistiki değerlendirmeler amacıyla, söz konusu yükümlülükleri ifa edebilmesi için gereken sürelerde kullanabilir ve saklayabilir ve üçüncü kişilere açıklayabilir. "Kullanıcı", bilgilerinin "MİLENYUM YAZILIM" tarafından bu şekilde kullanımına ve saklanmasına rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder.

"MİLENYUM YAZILIM" a ilişkin işbu ticari elektronik iletiler tarafımıza ilettiğiniz e-mail bilgileri aracılığı ile yayın göndermek, bülten göndermek, bildirimlerde bulunmak, ürünler hakkında bilgi vermek ve benzeri amaçlarla tarafınıza gönderilmekte olduğunu dikkatinize sunar, tarafımızla paylaştığınız e-posta bilginizin hiçbir durumda burada öngörülen amaçlar dışında kullanılmadığını belirtiriz. "MİLENYUM YAZILIM" tarafından gönderilen işbu ticari elektronik iletileri almak istemiyor ve almayı onaylamıyorsanız lütfen http://www.EmlakAsistanim.com/Iletisim linkini tıklayınız. İşbu link aracılığyla gönderim listesinden çıkışınız sağlanacaktır. Bu linkten ayrı olarak işbu ticari elektronik iletilerin herhangi bir zamanda da alımına son vermek istemeniz halinde lütfen bizimle aşağıda bilgilerinize sunulan iletişim bilgileri aracılığıyla irtibata geçmenizi ve böylelikle isteklerinizi iletmenizi rica ederiz.

2.9. "Kullanıcı"; kendisi tarafından "Program"a sağlanan her türlü bilgi, içerik, materyal veya verinin virüs, spyware, kötü niyetli yazılım, trojan, vs. "Program"a veya herhangi bir parçasına zarar verecek nitelikte materyaller içermemesi için gerekli her türlü tedbiri (gerekli anti-virüs yazılımlarını kullanmak da dahil olmak üzere) aldığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.10. "MİLENYUM YAZILIM", "Program"da sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman ve hiçbir bildirimde bulunmadan değiştirebilme; "Kullanıcılar"ın sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri "Kullanıcılar" da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır.

2.11. "Kullanıcı"nın, "Emlak Asistanım Ürünleri"nden faydalanmaya başlaması, söz konusu ürünler için "MİLENYUM YAZILIM" tarafından belirlenen ve "Progma"ın ilgili bölümlerinde yayınlanan veya "Üye"ye beyan edilen ücretleri yine yayınlanan veya beyan edilen ödeme koşulları ve araçları (kredi kartı, posta çeki, ön ödeme, kontör, banka havalesi, eft v.b) ile tam ve eksiksiz olarak ödemesi koşuluna bağlıdır. "Kullanıcı"da ilan edilen ücret ve ödeme koşullarında yapılan değişiklikler, değişikliğin yapıldığı andan itibaren geçerlilik kazanacaktır. "MİLENYUM YAZILIM", "Program"da yer alan diğer "Hizmetler"le ilgili olarak istediği takdirde ücret belirleyebilir; böyle bir durumda "Kullanıcı"ların ilgili "Hizmetler"den faydalanması ücretin tam ve eksiksiz olarak ödenmesi koşuluna bağlıdır. Uygulamalarla ilgili ücretler, ödeme koşulları, ücretlerin yürürlük tarihleri Program'ın ilgili bölümlerinde ilan edilecektir. "MİLENYUM YAZILIM" tarafından her zaman "Program"da çeşitli "Hizmet"lerin ücretsiz veya indirimli olarak sunulması imkanı bulunmakta olup, "MİLENYUM YAZILIM" her zaman söz konusu indirimli veya ücretsiz "Hizmet " sunumundan tek taraflı olarak vazgeçip, "Hizmet"i ücretli veya tam ücretli olarak sunmaya başlayabilir. Bir "Hizmet"le ilgili olarak eksik veya ücretsiz olduğu bildirilen "Hizmetler" dışında ödeme alınmamış olması, söz konusu "Hizmet"in ücretsiz veya kısmi ödenilen miktar bedelinde olduğunun kabulü sayılamaz. Bu şekilde eksik veya hiç ödememe halinde "MİLENYUM YAZILIM"un ilgili "Kullanıcı"nın üyeliğine son verme hakkı bulunmaktadır.

2.12. "Kullanıcı", "MİLENYUM YAZILIM"'un, "Kullanıcıları" tarafından "Program"'a girilen ilanların, içeriklerin ve görsellerin üçüncü kişilere ait sitelerde ve sistemlerde görüntülenebilmesi, işlenmesi ve derlenmesi amacıyla anlaşmalar yapabileceğini, "Kullanıcı" tarafından "Program"'a girilen ilanların, içeriklerin ve görsellerin "Program" ve "MİLENYUM YAZILIM"un reklam ve tanıtımı için hazırlanan görsel ve içeriklerde kullanılabileceğini, bu konuda gerekli her türlü hak ve yetkiyi herhangi bir sayı, süre ve yer kısıtlamasına tabi olmaksızın ve bu uğurda herhangi bir bedel talebinde bulunmaksızın "MİLENYUM YAZILIM"a verdiğini kabul ve beyan eder.

2.13. "Kullanıcı", "MİLENYUM YAZILIM" tarafından ortaya konulan ve diğer "Kullanıcı", ilan ve içeriklerle ilgili yorum, puanlama ve benzeri yöntemlerle görüş bildirme ve performans bildirmeye yönelik çeşitli uygulamalar üzerinde, normal kullanım ve görüntüleme yöntemleri dışında doğrudan veya dolaylı olarak bu uygulamaların manipüle edilmesi sonucunu doğuracak mahiyette herhangi bir eylemde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.


3. Fikri Mülkiyet Hakları
"Program"ın (arayüz, ilan veri tabanı, içerik veri tabanı, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları "MİLENYUM YAZILIM"e ait ve/veya "MİLENYUM YAZILIM" tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. "MİLENYUM YAZILIM" uygulamalarının, "Site"de yer alan bilgilerin ve "MİLENYUM YAZILIM"un telif haklarına tabi çalışmalarının yeniden satışı, paylaşılması, dağıtılması, sergilenmesi ve üçüncü kişilerin erişimine sunulmasına "MİLENYUM YAZILIM" tarafından izin verilmemektedir. İzin verilmeyen kullanımı gerçekleştiren kişiler, "MİLENYUM YAZILIM"un ve üçüncü kişilerin uğradıkları zararları mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır. "MİLENYUM YAZILIM"un; "Program" ve "Program" üzerindeki uygulamaları ve içerikleri, bilgileri, telif haklarına tabi çalışmaları, ticari markaları, ticari görünümü veya Site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hak, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.


4. Değişiklikler
"MİLENYUM YAZILIM", tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu Kullanım Koşullarını uygun göreceği herhangi bir zamanda "Program"da ilan ederek değiştirebilir. İşbu Kullanım Koşullarının değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Kullanım Koşulları, "Kullanıcı"nın tek taraflı beyanları ile değişmez.


5. Mücbir Sebepler
Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "MİLENYUM YAZILIM" işbu Kullanım Koşulları ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "MİLENYUM YAZILIM" için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "MİLENYUM YAZILIM"tan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "MİLENYUM YAZILIM"un gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.


6. Uygulanacak Hukuk ve Yetki
İşbu Kullanım Koşullarının uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu Kullanım Koşulları dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanım Koşullarından dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.


7. MİLENYUM YAZILIM Kayıtlarının Geçerliliği
"Kullanıcı", işbu Kullanım Koşullarından doğabilecek ihtilaflarda "MİLENYUM YAZILIM'un kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, "MİLENYUM YAZILIM"a yemin teklifinden ber'i kıldığını ve bu maddenin HUMK 287. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.


8. Bütünlük
İşbu Kullanım Koşulları'nın herhangi bir hükmünün geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, Kullanım Koşulları'nın geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü etkilemeyecektir.