İPTAL VE İADE ŞARTLARI

• Emlak Asistanım’a üye olup, hizmetler hakkında gerekli ön bilgileri alarak; Milenyum Yazılım ve Danışmanlık’a ya da yetki verdiğimiz ödeme işlemcilerine işbu Hizmetler için yıllık ücretleri ödemeyi kabul ediyorsunuz.


• Her hizmet dönemi için ödeme yıllık olarak dönem başında alınır. Ödeme gününü takip eden 7 gün içerisinde, müşterinin tarafımıza yazılı olarak hizmet iptal talebinde bulunması durumunda; Müşteriden alınan ücretler, kesilen faturaların Milenyum Yazılım ve Danışmanlık'a ulaştırılmasını takip eden 7 iş günü içerisinde ücret müşteriye iade edilir. Aksi halde sözleşme hangi sebeple sona ererse ersin alınan ödemenin iadesi mümkün değildir.


• Emlak Asistanım üyeliğini şirketiniz adına satın alabilirsiniz. Milenyum Yazılım ve Danışmanlık, belirlediği süre ile sınırlı olmak üzere belirli paket veya özelliklere ücretsiz deneme süresi verebilir. Ücretsiz deneme süresinin sonunda işbu Hizmetleri kullanmaya devam etmeye karar vermeniz durumunda, bu talebinizi EmlakAsistanım’a bildirmeniz ve ücretli üyeliğe geçmeniz gereklidir. Aksi halde deneme amaçlı açılmış olan hesabınızın askıya alınacağını, içerisinde kayıtlı bilgilere ulaşılamayacağını, bu bilgilere ulaşamama nedeniyle Milenyum Yazılım ve Danışmanlık’a karşı herhangi bir talepte bulunamayacağınızı kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.


• Ücretli Emlak Asistanım üyeliğini başlattığınız zaman 10 günlük ücretsiz deneme süresi henüz sona ermemişse, ücretsiz deneme üyeliğiniz otomatik olarak sona erer ve üyeliğin başladığı tarih ve saat itibariyle ilk kullanım döneminin ücreti için faturalandırılırsınız.


• Emlak Asistanım’a üye olurken kullandığınız kredi kartının şirket adına çıkarılmış veya şirket ortakları adına çıkarılmış kredi kartı olduğunu, üçüncü şahıs kredi kartlarının kullanılmadığını, kredi kartının sahte, çalıntı olmadığını, üçüncü şahısların yapacakları chargeback-ters ibraz itirazları nedeniyle gerçek kredi kartı hamillerine yapılacak iadeler nedeniyle Milenyum Yazılım ve Danışmanlık’ın uğrayacağı zararlardan tarafınızın sorumlu olacağını ve bu tür eylemlerin Türk Ceza Kanunu’nun bilişim suçları ve kredi kartlarının kötüye kullanımını düzenleyen 244 ve 245. maddeleri ile nitelikli dolandırıcılık suçunu düzenleyen 158. maddesi kapsamında suç teşkil ettiğini bildiğinizi kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.