Gizlilik, Kullanım ve Kullanıcı Sözleşmeleri

   

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

• Emlak Asistanım gayrimenkul ve müşteri ilişkileri yönetimi yazılımının tüm hakları MİLENYUM YAZILIM VE DANIŞMANLIK’e aittir. Emlak Asistanım tüm kurumsal üyelerinin üye bilgilerini, güvenlik ve gizlilik prensipleri doğrultusunda koruyan interaktif bir platform olmayı hedeflemektedir. Emlak Asistanım kullanıcının yazılımı aşağıdaki Gizlilik Prensipleri'ne veya yasalara aykırı olarak kullandığını tespit ederse veya yetkili mercilerce bu konuda bir tespit veya inceleme talebi gelirse, Kullanıcı ile ilgili bilgileri yetkili makamlara bildirmek hakkına sahiptir. Ayrıca benzer bir durumda Emlak Asistanım Gizlilik Prensipleri'nde öngörülen diğer tedbirleri alma hakkına da sahiptir. Emlak Asistanım vermiş olduğunuz bilgilerin güvenliğini sağlamaya yönelik olarak gelişen teknolojiye uygun teknik önlemlerle desteklenmektedir. Kullanıcı, Emlak Asistanım - Gayrimenkul ve Müşteri İlişkileri Yönetimi yazılımını bilgisayarına veya ilgili cihaza kurduğu takdirde, “Gizlilik Politikası” “Kullanım Sözleşmesi” ve “Kullanım Koşulları Sözleşmesi” içerisinde bulunan tüm şartları kabul etmiş sayılacaktır.


• Emlak Asistanım, kullanıcıların kendisine Emlak Asistanım adlı yazılım ("Yazılım") ve www.EmlakAsistanim.com adlı web sitesi (‘’Web Sitesi’’) üzerinden elektronik ortamdan iletilen kişisel bilgilerini üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Emlak Asistanım , kişisel bilgileri, üçüncü kişilere, bilgilerin toplanması ile ilgili açıklanan amaçlar dışında paylaşmayacak, satmayacak veya kullandırmayacaktır.


• Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve Yazılımda çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, Emlak Asistanım , gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.


• Emlak Asistanım, web tabanlı projeler dahilinde başka sitelere link verebilir. Emlak Asistanım, link vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.


• Emlak Asistanım, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi amacıyla işbu sözleşme ile belirlenen istisnalar dışında gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.


• Emlak Asistanım, kullanıcılar ve kullanıcıların yazılımı kullanımı hakkındaki bilgileri database (veritabanını) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen database (veri tabanı) dosyaları, ana sunucuda saklanmak üzere kullanıcının yazılım içerisinde gerçekleştirdiği tüm işlemlerin bilgileridir. Yazılımın online olarak kullanılması, sunduğu interaktif hizmetlerden yararlanılabilmesi ve ortaya çıkacak olan problemlerin giderilebilmesi için kullanıcının gerçekleştirdiği tüm işlemlerin veritabanında kayıt altına alınması gerekmektedir.


• Emlak Asistanım, işbu gizlilik politikası hükümlerini dilediği zaman yazılım içerisinde yayınlamak suretiyle değiştirebilir. Emlak Asistanım değişiklik yaptığı gizlilik politikası hükümleri yazılım içerisinde yayınlandığı tarihte yürürlülük kazanır.


Paylaşımı (Havuzda Paylaş)
Emlak Asistanım kullanıcıları istekleri doğrultusunda yazılım üzerinde iş ortağı olarak diğer kullanıcıları ekleyebilirler. Eklenme talebi gönderilmiş kullanıcının onayı doğrultusunda portföy paylaşımı gerçekleştirilir. Portföy girişi sırasında bahsi geçen altı çizili alanlar sadece portföy sahibi tarafından görüntülenebilmektedir. Havuzda paylaşılan ilanlarda altı çizili doldurulan alanlar ofis dışarısından eklenen hiç bir iş ortağı tarafından görüntülenemez.


Kullanıcı İstekleri / Geri Bildirimler / Ticketlar
Emlak Asistanım kullanıcılarının yazılım ile ilgili tarafımıza ulaştırdıkları her türlü istek, öneri, yorum ve soruları içeren bilgiler site performansını ölçmek açısından saklanmaktadır. Bu bilgiler kişilerin kendilerine yanıt vermek ve yazılım etkinliğini artırmaya yönelik araştırmalarda kullanılmak dışında başka bir amaç için kullanılmayacaktır.


Kullanıcı adı ve Şifre
Kullanıcılarımızın tüm bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik olarak Emlak Asistanım yazılımı üzerinde ilgili bölümlere kullanıcı adı ve şifre ile ulaşımınız sağlanmaktadır. Kullanıcı'nın yazılımdan yararlanma hakkı sadece kendisine aittir, başkalarına devredilemez. Kullanıcı adı ve şifrenizin gizliliği sizin sorumluluğunuzdadır, üçüncü kişi ya da kuruluşlara kullandıramazsınız. Kullanıcı adı ve şifrenin izinli veya izinsiz olarak üçüncü kişiler tarafından kullanımından doğabilecek durumlardan Emlak Asistanım sorumluluk taşımamaktadır, doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülük Kullanıcı’ya aittir. Bu maddeye aykırı hareket, Kullanıcı’ya verilen hizmetlerin herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tek taraflı olarak durdurulmasına yol açabilir. Şifrenin izinsiz kullanımın tespit edilmesi durumunda Emlak Asistanım bilgilendirilmelidir. Emlak Asistanım kullanıcısı olarak belirlenen güvenlik - gizlilik prensiplerine uymayan ve dikkate almayan kullanıcılardan Emlak Asistanım güvenlik - gizlilik prensiplerinin aksi yönünde bir durumla karşılaşma halinde Emlak Asistanım sorumluluk taşımamaktadır. Bu tür olumsuz bir durumla karşılaşıldığı takdirde "Müşteri İlişkileri" birimimiz ile irtibata geçilmesi ayrıca önerilmektedir.